https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/08/wyroznienie-M-jpg.webp

Stypendia Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy

24 sierpnia 2023

Szanowni Państwo!
W roku akademickim 2023/2024 osoby rozpoczynające naukę na studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich, chcące podjąć służbę wojskową mogą ubiegać się o stypendia!

Szczegółowe informacje znajdują się w opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Ministra
Obrony Narodowej decyzji Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia
2023 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar.
poz. 90) wraz z ustalonym na podstawie § 1 ust. 4 tej decyzji szczegółowym podziałem
limitu stypendiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną
naukę w 2023 r. na kierunkach studiów zapewniających nabycie kwalifikacji
przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych
w uczelniach innych niż uczelnie wojskowe – do służbowego wykorzystania.

Stypendia Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland