https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/02/wyroznienie-1000x800.webp

Szanse rozwojowe Przemyśla – zapraszamy na debatę o edukacji i szkolnictwie wyższym

22 marca 2023

W imieniu naszej uczelni – Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Mirosława Bara zapraszamy na debatę Szanse rozwojowe Przemyśla w nowej perspektywie geopolitycznej – edukacja i szkolnictwo wyższe. Debata odbędzie się 22 marca 2023 r. o godz. 17:00 w auli PANS (ul. Książąt Lubomirskich 4). Rejestracja uczestników od godz. 16:00.

Dyskutanci:
prof. Paweł Trefler (PANS),
Jacek Kubrak (Podkarpackie Centrum Innowacji),
Renata Kochanowicz-Chalicka (UM w Przemyślu),
Elżbieta Komarnicka (PCEN w Przemyślu),
Tomasz Dziumak (Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych i Osób Zarządzających Oświatą).

Prowadzenie:

Katarzyna Prokopowicz i Jaromir Barański

 

 

Szanse rozwojowe Przemyśla – zapraszamy na debatę o edukacji i szkolnictwie wyższym

Logo PWSW
EnglishPoland