https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/11/IMG_0115-jpg.webp

Technologie IT – za nami Forum w Instytucie Nauk Technicznych

16 listopada 2023

Kolejne wydarzenie w Instytucie Nauk Technicznych już za nami. Studenci, pracownicy i zaproszeni goście 14 listopada uczestniczyli w Forum pt.: „Kompetencje pracowników w zakresie technologii IT a oczekiwania rynku pracy”. Otwarcia Forum dokonały Władze Rektorskie, Dziekan Wydziału i Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych. Wykłady wygłoszone przez dyrektorów i przedstawicieli firm IT oraz panel dyskusyjny pokazały studentom możliwe kierunki budowania kompetencji zawodowych wymaganych na rynku pracy. Wymiana doświadczeń w ramach wydarzenia wskazała na wiodącą rolę PANS jako regionalnego ośrodka kształcącego specjalistów z zakresu inżynierii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

 

Tekst: dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS

Zdjęcia: Oksana Pikula

Logo PWSW
EnglishPoland