Uczelniany Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelinek” odznaczony!

20 marca 2023

13 marca br. na spotkaniu podsumowującym działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w naszym regionie, Uczelniany Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelinek” przy PANS w Przemyślu otrzymał specjalne odznaczenie. Pamiątkowy medal oraz dyplom, w siedzibie przemyskiego PCK, z rąk Józefa Maziarczyka – Prezesa Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu oraz Antoniego Olaka – Członka Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, odebrała reprezentacja uczelnianego koła. To wyróżnienie „za wsparcie działań pomocowych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu w pierwszych tygodniach wojny w punktach medycznych obsługiwanych przez PCK udzielono pomocy medycznej ponad 8,5 tyś. poszkodowanym. Gdyby nie wolontariusze, nie udałoby się dotrzeć do tak wielu potrzebujących”.

Jesteśmy dumni z naszych studentów, którzy chętnie angażują się w akcje charytatywne i profilaktyczne, dając dowód na to, że jesteśmy uczelnią społecznie odpowiedzialną

 

Tekst: Justyna Przerwa

Zdjęcia: Grzegorz Gajdzik

 

Logo PWSW