https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1679-1-jpg.webp

VI Targi EDUKACJA – PRACA – KARIERA, czyli o finale Dni Kariery

17 listopada 2023

Kilkudziesięciu wystawców, kilkuset uczestników, kilkanaście prelekcji i warsztatów – to podsumowanie Dni Kariery oraz ich wielkiego finału, czyli VI Targów EDUKACJA – PRACA – KARIERA, które odbyły się 16 listopada w hali Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

Podczas oficjalnego otwarcia JM Rektor dr Paweł Trefler, prof. PANS, podkreślał rolę uczelni w kształtowaniu rynku edukacyjnego regionu i jej zaangażowanie oraz powiązanie z lokalnym rynkiem pracy.

„Dzisiejsze Targi są zwieńczeniem całorocznej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, bo tak rozumiemy realizację nowego modelu szkolnictwa zawodowego. Razem przyczyniamy się do rozwoju lokalnego, do poprawy sytuacji miasta i Podkarpacia” – tak o idei i celu przedsięwzięcia opowiadał dr Sławomir Solecki, prorektor ds. rozwoju i współpracy PANS, pomysłodawca i organizator Targów.
Nie zabrakło pochlebnych opinii podyktowanych troską o przyszłość regionu: „To bardzo ważne spotkanie. Celem jest zatrzymanie młodzieży w Przemyślu, na Podkarpaciu, żeby mogła właśnie tutaj znaleźć miejsce pracy i… zostać. Uczelnia realizuje bardzo ważne zadanie polegające na odpowiadanie na potrzeby rynku pracy” – podkreślał Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

W Targach udział wzięło wielu znamienitych gości, przedstawicieli urzędów i instytucji, z którymi uczelnia współpracuje od wielu lat. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in. wspomniany Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, ponadto Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla, Jerzy Góralewicz – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Robert Bal – Przewodniczący Rady Miejskiej Przemyśla i kierownik filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu, Bogusław Słabicki – Wójt Gminy Orły, Iwona Kurcz-Krawiec – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, Józef Maziarczyk – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża oddział w Przemyślu, Rafał Kijanka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Witold Kazienko – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ppłk Arkadiusz Skafiriak – Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu, płk Daniel Błotko – Dowódca 20. Przemyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych: Jolanta Karpińska-Ciuba – Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, Wojciech Psik – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, Marek Pilszyk – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu.

Młodzież szkolna, studenci, osoby poszukujące pracy lub planujące zmianę ścieżki zawodowej, absolwenci uczelni – ci wszyscy mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o nauce i karierze w Przemyślu. Poza ważnymi rozmowami, odbywały się prelekcje, podczas których został poruszony m.in. temat depresji wśród młodzieży (zajęcia poprowadziła dr Irena Puszkarz z Instytutu Ochrony Zdrowia PANS). Kuluarowe rozmowy wystawców być może wkrótce przyjmą formę owocnej współpracy, która przyczyni się do rozwoju miasta, poszczególnych branży.

Dr Sławomir Solecki, dziękując wszystkim uczestnikom za obecność, wystawcom za zaangażowanie i poświęcony czas, wyróżnił podmioty, z którymi uczelnia współpracuje od wielu lat, szczególnie w zakresie propagowania edukacji i planowania kariery, a są to Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

To był ważny dzień dla uczelni, ale też (a może przede wszystkim!) dla młodzieży i dla miasta.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Starosta Powiatu Przemyskiego
Prezydent Miasta Przemyśla
Partnerem Targów była Sektorowa Rada ds. Kompetencji NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE.
Patronat medialny sprawowany był przez:
TVP Rzeszów
Radio Rzeszów
Życie Podkarpackie
Telewizja TOYA


Tekst: Ewelina Kasperska
Zdjęcia: Oksana Pikula

Logo PWSW
EnglishPoland