Wizyta Ambasadora Marka Brzezinskiego w PANS

28 marca 2023

Ostatni tydzień marca rozpoczął się spotkaniem, które na długo pozostanie w pamięci jego uczestników, głównie studentów, bo przyniosło czynionym na co dzień obserwacjom inną, „światową” perspektywę, a to za sprawą poniedziałkowej (27 marca br.) wizyty Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Marka Brzezinskiego w Przemyślu. Spotkanie z Ambasadorem w murach PANS to niewątpliwie wyróżnienie dla uczelni.

Tradycyjnie zacnego Gościa oraz przedstawicieli wielu ważnych instytucji przywitał JM Rektor PANS prof. ucz. dr Paweł Trefler. Audytorium stanowili przede wszystkim studenci, zaszczycili nas również swoją obecnością m.in. Marek Kuchciński – Poseł na Sejm RP, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacka, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jan Pączek – Starosta Powiatu Przemyskiego, Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla, Bogusław Świeży – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Robert Bal – Przewodniczący przemyskiej Rady Miejskiej, prof. Ihor Tsependa – Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, prof. Jan Malicki – Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty, Bernadeta Jasińska – Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ponadto wójtowie gmin, samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Prof. Trefler nakreślił misję uczelni, wskazał jej zadania, wśród których jest m.in. budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich, a te są umacniane współpracą z ukraińskimi uniwersytetami, współorganizacją międzynarodowych konferencji i in. Studenci z Ukrainy to ważna część społeczności akademickiej, wielu z nich straciło swoich bliskich w trakcie wojny. Rosyjski atak na wschodnich sąsiadów zmobilizował pracowników i studentów uczelni do natychmiastowej pomocy humanitarnej. „Mam nadzieję, że moje rodzinne miasto Przemyśl i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, ze względu na swoje położenie oraz potencjał intelektualny i organizacyjny, będą się rozwijać jako miejsce zacieśniania współpracy między Polską a Ukrainą” – podsumował Rektor.

Ambasador Brzezinski wielokrotnie podczas swojego wystąpienia odnosił się do zaangażowania przemyślan w pomoc uciekającym przed rosyjską agresją Ukraińcom, podkreślał, że jest dumny z przemyślan i Przemyśla, na który cały świat miał zwrócone oczy. Podkreślał, że nigdy wcześniej relacje polsko-amerykańskie nie były tak zacieśnione i nie miały tak realnego wymiaru jak w obliczu trwającej wojny. „Polska okazała się humanitarnym supermocarstwem, za co z całego serca dziękuję” – głosił Ambasador. Odniósł się ponadto do poprzedniej wizyty w Przemyślu, podczas której odwiedził m.in. dworzec i spotkał się z włodarzem miasta. Nie zabrakło rodzinnych reminiscencji – JE Ambasador wspominał swojego ojca Zbigniewa Brzezińskiego oraz dziadka Tadeusza Brzezińskiego, którzy wpłynęli na jego życiowe wybory i miłość do Polski. Dziękował za ciepłe przyjęcie, dzięki któremu „czuł się jak w domu”.

Ambasador Brzezinski zwracał się głównie do młodzieży, studentów, dziękując im za zaangażowanie w pomoc Ukrainie, postawę godną naśladowania. Podczas drugiej części spotkania to właśnie studenci mieli okazję, by zadać dyplomacie pytania, na które odpowiedzi stanowić mogą cenne wskazówki postępowania w przyszłości i kierowania własną karierą. Studencką sesję Q&A moderował dr Robert Oliwa, prorektor ds. studenckich, który zanim oddał głos żakom zwrócił się do JE Ambasadora: „Jesteśmy wdzięczni za możliwość prowadzenia otwartej i pełnej szacunku dyskusji z Panem Ambasadorem na tematy, które są istotne zarówno dla studentów, jak i dla środowiska akademickiego, oraz czerpania z Pana wiedzy, jakości usług i ponadczasowych wartości, które Pan reprezentuje”. O co pytali studenci? O to, jakie są wyzwania obecnej współpracy polsko-amerykańskiej i co młodzi ludzie mogą dla niej zrobić; byli zainteresowani karierą w dyplomacji i warunkami, jakie trzeba spełnić, by móc na tę ścieżkę wkroczyć; nie zabrakło pytania odnoszącego się bezpośrednio do sytuacji zza wschodnią granicą – czy Stany Zjednoczone powinny wysłać myśliwce na Ukrainę? Ambasador Brzezinski udzielał wyczerpujących odpowiedzi, nie szczędził też młodzieży rad: „uczcie się języków, bo każdy język to nowe życie! Nie bójcie się podróżować – podróżowanie uczy tolerancji” – to jedne z wielu elementów „kapitału”, jaki może zgromadzić każdy, szczególnie zaś młody człowiek.

Podczas spotkania w murach PANS głos zabrał również prof. Ihor Tsependa – Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, który opowiedział o powstającym ukraińsko-polskim Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Studenckiej w Mykułyczynie na Ukrainie.

Aby uhonorować Gościa i umożliwić młodzieży studenckiej wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas lektoratów, spotkanie odbywało się w języku angielskim. Ambasador zaś podczas swojego wystąpienia używał polskich zwrotów, nie unikając trudności fonetycznych, stwierdził bowiem, że jego ulubionym słowem jest „gościnność” – dominująca cecha Polaków według Marka Brzezinskiego.

Pod koniec uroczystości wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie z Ambasadorem, na którym uwieczniona została publiczność spotkania. Co interesujące, honorowy Gość udał się w głąb audytorium, by być bliżej swoich słuchaczy. Jak stwierdził wcześniej, udzielając odpowiedzi studentom, chciałby, aby dyplomacja się zmieniała, by ponad skostniałą i obowiązkową formą (dla której ma szacunek) była bardziej bezpośrednia i otwarta komunikacja.

Wideorelacja z wydarzenia tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=gOjEKINUfGg

Tekst: Ewelina Kasperska
Zdjęcia: Grzegorz Gajdzik


Logo PWSW