https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/05/Skwer-Reni-Spiegel-1000x800.webp

Współpraca Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla z Instytutem Sztuk Projektowych PANS – projekty aranżacyjne

24 maja 2023

W październiku 2022 roku Instytut Sztuk Projektowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Forum Rozwoju Przemyśla.

Stowarzyszenie zaproponowało, aby studenci w ramach zajęć dydaktycznych opracowali projekty koncepcyjne, mające na celu przekształcenie przestrzeni skweru w miejsce upamiętniające postać Reni Spiegel. Dzięki temu, skwer miałby szansę stać się miejscem, które przypominałoby o życiu i twórczości tej niezwykłej postaci, ściśle związanej z historią Przemyśla.

Zadanie to zostało zrealizowane przez studentów III roku Architektury Wnętrz: Ewelinę Lisowską, Katarzynę Czarnota, Mateusza Szerugę, Natalię Filipek, Sylwię Kowalska-Banat oraz Sylwię Sobejko.

Z ramienia Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla projekt koordynował Grzegorz Kość, zaś ze strony uczelni dr Anna Kałamarz-Kucz – Dyrektor Instytutu Sztuk Projektowych PANS oraz mgr inż. Marta Bochenek-Bartnicka – pracownik naukowy Instytutu Sztuk Projektowych PANS.

Wszystkie przedstawione projekty są efektem analizy funkcji, formy oraz przestrzeni, dostosowane do kontekstu historycznego i kulturowego miejsca. Koncepcje te mają na celu zbadanie potencjału architektonicznego oraz urbanistycznego skweru, uwzględniając potrzeby społeczne, estetyczne i funkcjonalne.

Należy podkreślić, że projekty mają charakter koncepcyjny, co oznacza, że ich celem jest prezentacja różnych podejść oraz możliwości zagospodarowania skweru. W ramach tego procesu, przedstawione prace stanowią podstawę do dalszych analiz oraz ewentualnych modyfikacji.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wybór miejsca nie był przypadkowy. Skwer ten sąsiaduje z kamienicą przy ulicy Słowackiego 19, która ma szczególne znaczenie w życiu Reni, gdyż to właśnie miejsce było jednym z tych, w których zamieszkiwała w czasie wojny w Przemyślu. Wyeksponowanie tego miejsca ma na celu przybliżenie historii Reni Spiegel oraz uczczenie jej pamięci w kontekście historycznym, zarówno dla mieszkańców Przemyśla, jak i odwiedzających nasze miasto.

Więcej informacji na stronie: https://frp.com.pl/skwer-reni-spiegel,n-196.html?fbclid=IwAR3vkEsfEG_mdUG5eyCEZ_H6kKAn3r79Kh0ddglG7Kz7VnyPV7zhGUkx65A

 

Źródło: https://frp.com.pl/skwer-reni-spiegel,n-196.html?fbclid=IwAR3vkEsfEG_mdUG5eyCEZ_H6kKAn3r79Kh0ddglG7Kz7VnyPV7zhGUkx65A

Logo PWSW
EnglishPoland