https://pansp.pl/wp-content/uploads/2024/02/wyroznienie-3-scaled.webp

Zapraszamy na Forum Dyrektorów Szkół Średnich

16 lutego 2024

Serdecznie zapraszamy na Forum Dyrektorów Szkół Średnich!

Wydarzenie odbędzie się 19 lutego 2024 r. w Kolegium Technicznym PANS w Przemyślu (sala audiowizualna 3.20B, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E).

 

Program:

11:00-11:10 Rejestracja i powitanie uczestników. Słowo wstępne JM Rektora dr. Pawła Treflera, prof. PANS; przywitanie przez organizatora – Dziekan dr inż. Wiolettę Tomaszewską-Górecką, prof. PANS;

11:10-11:30 Wystąpienie Przedstawicieli Alior Banku – „Kompetencje przyszłości”;

11:30-11:45 RAPORT z badań Plany edukacyjne maturzystów z Przemyśla i z dawnego województwa przemyskiego z perspektywy uczniów i nauczycieli – Prorektor ds. rozwoju
i współpracy – dr Sławomir Solecki (badania zrealizowane zostały przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu w ramach przedsięwzięcia Pracownia badań
i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia PANS w Przemyślu w projekcie „Razem zmieniamy Przemyśl” finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i budżetu państwa);

11:45-12:00 dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS „Rola i miejsce INT w edukacji”;

12:00-12:20 Panel dyskusyjny;

12:20-13:00 Obiad. Podsumowanie najważniejszych wniosków i perspektyw na przyszłość.

 

Zapraszamy na Forum Dyrektorów Szkół Średnich
Logo PWSW
EnglishPoland