https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/10/wyroznienie-wersia-2-1-1-scaled.webp

DNI KARIERY PANS w Przemyślu

11 października 2023

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zaprasza na VI Dni Kariery Studentów i Absolwentów PANS. Tegoroczną edycję zaplanowano w dniach od 16 października do 19 listopada 2023 r. w formie stacjonarnej.

W ramach Dni Kariery zaplanowano szereg wydarzeń zarówno dla studentów i absolwentów PANS jak i dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 8 klas szkół podstawowych. Nie zapomnieliśmy również o uczniach szkół ponadpodstawowych z klas objętych patronatem poszczególnych kierunków studiów naszej uczelni. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy zajęcia, które pomogą młodzieży odkrywać tajniki branż związanych z kierunkami studiów PANS w Przemyślu. 

Do przeprowadzenia prelekcji oraz warsztatów zaprosiliśmy szereg specjalistów tj. doradców zawodowych, pedagogów oraz kadrę dydaktyczną PANS w Przemyślu.  Dzięki takim wydarzeniom wszyscy zainteresowani mają możliwość  pogłębić wiedzę, zapoznać się z uczelnią wraz z jej bogato wyposażaną bazą dydaktyczną.

Głównym wydarzeniem Dni Kariery będą VI Targi „Edukacja – Praca – Kariera” w dniu 16 listopada 2023 r. w  Hali Sportowej Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Łukasińskiego 20 w Przemyślu.

Zapraszamy do udziału!

Zapisy prowadzi:
Dział Rozwoju i Współpracy PANS w Przemyślu
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
(budynek Kolegium Technicznego)
pok. nr. 3.41
e-mail: drw@pansp.pl
tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 04

Do pobrania:

Pełna mapa wydarzeń VI Dni Kariery PANS w Przemyślu

Mapa wydarzeń dla studentów i absolwentów PANS w Przemyślu

Formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy dla studentów i absolwentów PANS

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

Formularz zgłoszeniowy dla Nauczycieli

 

Termin

 

Godzina

Nazwa wydarzenia

Osoba/organizacja prowadząca

Dla kogo

Informacje dodatkowe

16

października 2023

(poniedziałek)

 

SALA NR. 2,31
Kolegium Techniczne

09:00-11:30

PANS – twoja ścieżka 

do sukcesu 

(cykl spotkań dla uczniami klas patronackich PANS)

Temat: Podstawy technologii sous vide

 

 wykład i ćwiczenia praktyczne

 

Mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

Wykładowca Instytutu Nauk Technicznych PANS 
w Przemyślu

Prof. Mariusz Witczak

Wykładowca Instytutu Nauk Technicznych PANS 
w Przemyślu

 

Uczniowie Klas Patronackich

Klasy techniczne żywienia i usług gastronomicznych z Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich
i Gastronomicznych w Przemyślu

Forma zajęć: Wizyta studyjna

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

 

16

października 2023

(poniedziałek)

 

SALA NR. 3,20B
Kolegium Techniczne 

10:00-11:30

PANS – twoja ścieżka 

do sukcesu 

(cykl spotkań dla uczniami klas patronackich PANS)

Spotkanie ze specjalistą z branży graficznej 

Juliusz Bachta

Grafik z doświadczeniem
w brandingu, systemach identyfikacji wizualnej, składzie książek, projektowaniu opakowań, digital designie oraz fotografii.

Uczniowie Klas Patronackich

Klasy techniczne kształcące
w zawodzie Technik reklamy
z Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

Forma zajęć: Wizyta Studyjna

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

 

17

października 2023

(wtorek)

 

Strzelnica, sala samoobrony
Kolegium Wschodnie

8:00 – 10:00

 

PANS – twoja ścieżka 

do sukcesu 

(cykl spotkań dla uczniami klas patronackich PANS)

Zajęcia z samoobrony i strzelectwa oraz na strzelnicy pneumatycznej.

Mgr Mariusz Szczęsny

Wykładowca kierunku Bezpieczeństwo Transgraniczne PANS w Przemyślu

Uczniowie Klas patronackich Zespołu Szkół w Nienadowej

Forma zajęć: Wizyta studyjna

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

17

października 2023

(wtorek)

 

Strzelnica, sala samoobrony
Kolegium Wschodnie

11:00 – 12:45

 

PANS – twoja ścieżka 

do sukcesu 

(cykl spotkań dla uczniami klas patronackich PANS)

Zajęcia z samoobrony i strzelectwa oraz na strzelnicy pneumatycznej

Mgr Mariusz Szczęsny

Wykładowca kierunku Bezpieczeństwo Transgraniczne PANS w Przemyślu

Uczniowie Klas patronackich II LO w Przemyślu

Forma zajęć: Wizyta studyjna

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

17

października 2023

(wtorek)

 

SALA NR. 2,22
Kolegium Techniczne

09:00-10:00

10:30-11:30

 

Prelekcja

Temat: Jak wesprzeć ucznia 

w kryzysie psychicznym.

 

Prelekcja ma za zadanie zwrócić uwagę na problem depresji jako czynnika utrudniającego relacje 

z otoczeniem i rozwój osobisty. Poruszone zostaną następujące kwestie: co czuje osoba, która ma depresję, jak z nią rozmawiać, jak niwelować bariery psychiczne, gdzie szukać pomocy.

Dr Irena Puszkarz

Wykładowca Instytutu Ochrony Zdrowia PANS w Przemyślu

Uczniowie Klas 8 szkół podstawowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Nauczyciele

Forma zajęć: Prelekcja

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

18

października 2023

(środa)

 

SALA NR. 2,29
Kolegium Techniczne

10:00 – 11:30

Prelekcja

 

Temat: Work – life balance- Jak pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym?

Dorota Markowska – Słysz

Doradca zawodowy
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych

Forma zajęć: Prelekcja

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

18

października 2023

(środa)

 

SALA NR. 2,31 
Kolegium Techniczne

12:00 – 13:45

 

PANS – twoja ścieżka 

do sukcesu 

(cykl spotkań dla uczniami klas patronackich PANS)

 

Temat: Liofilizacja-suszenie z lodu

 

wykład i ćwiczenia praktyczne

Mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

Wykładowca Instytutu Nauk Technicznych PANS 
w Przemyślu

Prof. Mariusz Witczak

Wykładowca Instytutu Nauk Technicznych PANS 
w Przemyślu

Uczniowie Klas Patronackich

Klasy techniczne żywienia i usług gastronomicznych z Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich
i Gastronomicznych w Przemyślu

Forma zajęć: Wizyta studyjna

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

18

października 2023

(środa)

 

SALA NR. 3,20B
Kolegium Techniczne 

09:00-11:00

PANS – twoja ścieżka 

do sukcesu 

(cykl spotkań dla uczniami klas patronackich PANS)

Spotkanie ze specjalistą z branży projektowania wnętrz

mgr Łukasz Dudzik

Projektant wnętrz

Uczniowie Klas Patronackich

Klasy techniczne kształcące
w zawodzie technik architektury krajobrazu z elementami architektury wnętrz

Forma zajęć: Wizyta Studyjna

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

19

października 2023

(czwartek) 

 

SALA NR. 2,29
Kolegium Techniczne

10:00 – 13:00

 

Prelekcja

 

 Temat: Sztuka kreatywnego myślenia.

Jedną z najbardziej pożądanych przez rynek pracy kompetencji jest właśnie kreatywność. W trakcie zajęć uczestnicy poznają jej istotę w życiu prywatnym i zawodowym, a także dowiedzą się jak ją stymulować.

 

 

Ewa Dybek

Doradca zawodowy Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie

Pełnoletni Studenci 
i absolwenci PANS
(max. 16 osób)

 

Forma zajęć: Prelekcja

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

23

października 2023

(poniedziałek)

 

SALA NR. 2,29
Kolegium Techniczne 

 

09:00-10:30

Prelekcja

 

Temat: Trening asertywności

Czym jest trening asertywności?

Trening asertywności

Umiejętność wyrażania potrzeb 
i emocji. Umiejętność mówienia o swoich wymaganiach oczekiwaniach

Sposoby radzenia sobie z krytyką, manipulacją i opiniami innych

Wzmacnianie pozytywnej samooceny

Budowanie pozytywnych relacji 
z innymi ludźmi

 

 

Joanna Lorenowicz

Doradca zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy

Uczniowie Klas 8 szkół podstawowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

Forma zajęć: Prelekcja

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

 

11:00-12:30

 

Studenci 
i absolwenci PANS

 

24

października 2023

(wtorek)

 

SALA NR. 2,10 
Kolegium Techniczne

10:00 – 11:30

Prelekcja

 

Temat: Work – life balance- Jak pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym?

Dorota Markowska – Słysz

Doradca zawodowy
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych

Forma zajęć: Prelekcja

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

24

października 2023

(wtorek)

 

SALA NR. 2,22
Kolegium Techniczne

09:00-10:00

10:30-11:30

Prelekcja

 

Temat: Jak wesprzeć ucznia 

w kryzysie psychicznym

 

Prelekcja ma za zadanie zwrócić uwagę na problem depresji jako czynnika utrudniającego relacje 
z otoczeniem i rozwój osobisty. Poruszone zostaną następujące kwestie: co czuje osoba, która ma depresję, jak z nią rozmawiać, jak niwelować bariery psychiczne, gdzie szukać pomocy.

Dr Irena Puszkarz

Wykładowca Instytutu Ochrony Zdrowia PANS w Przemyślu

Uczniowie Klas 8 szkół podstawowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Nauczyciele

Forma zajęć: Prelekcja

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

24

października 2023

(wtorek)

 

SALA NR. 2,31 
Kolegium Techniczne

09:00-11:00

 

PANS – twoja ścieżka 

do sukcesu 

 

Temat: Liofilizacja i mikrobiologia

 

wykład i ćwiczenia praktyczne

Mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

Wykładowca Instytutu Nauk Technicznych PANS 
w Przemyślu

prof. dr hab. Wiesław Barabasz   

Wykładowca Instytutu Nauk Technicznych PANS 
w Przemyślu

Uczniowie Klas Ponadpodstawowych 

 

Klasy techniczne żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Spożywczych 
i Biznesowych w Jarosławiu 

Forma zajęć: Wizyta studyjna

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

26

października 2023

(czwartek)

 

Strzelnica, sala samoobrony
Kolegium Wschodnie

08:30-12:00

 

PANS – twoja ścieżka 

do sukcesu 

Zajęcia z samoobrony i strzelectwa oraz na strzelnicy pneumatycznej

Mgr Mariusz Szczęsny

Wykładowca kierunku Bezpieczeństwo Transgraniczne PANS w Przemyślu

Uczniowie Ostatnich Klas podstawowych 

 

 Szkoła Podstawowa Nr. 1 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Przemyślu 

Forma zajęć: Wizyta studyjna

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

30

października 2023

(poniedziałek)

 

SALA NR. 2,29
Kolegium Techniczne

10:30-11:30

 

Prelekcja

 

Temat: Jak wesprzeć Studenta

w kryzysie psychicznym. 

 

 

Prelekcja ma za zadanie zwrócić uwagę na problem depresji jako czynnika utrudniającego relacje 

z otoczeniem i rozwój osobisty. Poruszone zostaną następujące kwestie: co czuje osoba, która ma depresję, jak z nią rozmawiać, jak niwelować bariery psychiczne, gdzie szukać pomocy.

Dr Irena Puszkarz

Wykładowca kierunku Pielęgniarstwo PANS
w Przemyślu

Studenci 
i absolwenci PANS

Forma zajęć: Prelekcja

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez     formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

 

07

listopada
2023

(wtorek)

 

SALA NR.2,10
Kolegium Techniczne

10:00 – 12:30

Prelekcja i warsztat

 

Temat: Pierwsza praca

 

Wykład ok 1 godz. (10-11) Prawo pracy po zmianach w 2023r.!!! – pierwsze kroki na rynku pracy dla studentów i absolwentów.
1. Nawiązanie stosunku pracy
2. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
3. Wynagrodzenie, czas pracy, urlopy
4. Rozwiązanie stosunku pracy
5. Mobbing – aspekt psychologiczny i prawny
6. Stres w pracy 
7. Bezpieczeństwo w pracy 

Przerwa 15-30 min 
Warsztaty/ćwiczenia – ok 1 godz 11.30 – 12.30 (teoria w praktyce zadania, kazusy, panel dyskusyjny) 
Materiały dydaktyczne, gadżety/nagrody dla najaktywniejszych uczestników!!

                                                   Mateusz Borek

Okręgowy Inspektor Pracy

Studenci 
i absolwenci PANS

Forma zajęć: Prelekcja i warsztaty

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

 

07

listopada
2023

(wtorek)

 

SALA NR. 2,25
Kolegium Techniczne

 

09:00-10:30

Prelekcja

Temat: Predyspozycje zawodowe

-Czym są zainteresowania 
i uzdolnienia

-Predyspozycje i preferencje zawodowe – dlaczego są takie ważne

-Środowisko pracy i jego wpływ na wypalenie zawodowe

Joanna Lorenowicz

Doradca zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy

Uczniowie Klas 8 szkół podstawowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma zajęć: Prelekcja 

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

11:00-12:30

Studenci 
i absolwenci PANS

13

listopada
2023

(poniedziałek)

 

SALA NR. 2,22 
Kolegium Techniczne

(numer sali może ulec zmianie)

10:00-11:30

Prelekcja

 

Temat: W poszukiwaniu wewnętrznego kompasu – czyli o tym, jak wybrać ścieżkę kariery, by po drodze nie zgubić samego siebie.

Arkadiusz Nepelski

Doradca zawodowy, trener, pedagog

Od 8 lat prowadzi warsztaty „Znajdź pomysł na siebie”
w ramach, których pomaga młodym ludziom podjąć decyzje edukacyjno-zawodowe. Prowadzi też firmę „Brakujące lekcje” w ramach której uzupełnia system edukacji
o rzeczy, których w nim brakuje. Więcej o jego działalności można znaleźć na www.brakującelekcje.pl

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma zajęć: Prelekcja 

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

11:45 – 13:15

Prelekcja

 

Temat: Zawodowy niezbędnik – kluczowe umiejętności, zasoby 
i kompetencje w karierze zawodowej. Sprawdź, czy masz wszystko, czego potrzeba, żeby odnieść sukces na rynku pracy.

Studenci 
i absolwenci PANS

13:30-15:00

Prelekcja

 

Temat: Kompetencje przyszłości i megatrendy – dokąd zmierza świat oraz rynek pracy. Czyli jak przygotować się do konkurowania ze sztuczną inteligencją.

Studenci 
i absolwenci PANS

14

listopada
2023

(poniedziałek)

 

SALA NR. 2,22
Kolegium Techniczne

 

09:00-10:30

Prelekcja

 

Temat: Budowanie poczucia własnej wartości

 

– Czym jest poczucie wartości

– Samoakceptacja i kompleksy

– Wpływ samooceny na relacje 
z innymi ludźmi

– Wpływ samooceny na wybory życiowe

-Zwiększenie pewności siebie
Trwałe budowanie poczucia własnej wartości 

   Małgorzata Stankiewicz

Doradca zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy

 

Uczniowie Klas 8 szkół podstawowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma zajęć: Prelekcja 

 

Miejsce realizacji: PANS

 

Zapisy: zgłoszenie po przez formularz na adres e-mailowy: drw@pansp.pl

 

Telefon kontaktowy

16 735 52 07

11:00-12:30

Studenci 
i absolwenci PANS

 

16

listopada

2023 r.

(czwartek)

 

VI TARGI „EDUKACJA – PRACA – KARIERA”

w godz. 10.00-13.00

miejsce Targów: hala sportowa Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

ul. Łukasińskiego 20, Przemyśl

Konwersja do HTML za pomocą WordToHTML.net

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland