Wzory umów student-uczelnia

Wzory umów student-uczelnia określające opłaty związane z odbywaniem studiów oraz opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland