https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/09/1-2-jpg.webp

Stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przemyskiego

14 września 2023

Starostwo Powiatowe w Przemyślu po raz kolejny zaprasza do składania wniosków o stypendium.
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2023 r.

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia studenta, których miarą jest średnia ocen uzyskanych na uczelni oraz ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe. Może być przyznane za wybitny wynik osiągnięty w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium, uwzględniając szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy (sukcesy w konkursach, uczestnictwo w pracach naukowych, publikacje w czasopismach popularnonaukowych, bardzo wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w pracach na rzecz uczelni i społeczności studenckiej).

Szczegółowe informacje, wnioski oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w załącznikach.

 

Do pobrania

Logo PWSW