Kontakt

Biuro Samorządu Studenckiego sala 49 – Pałac Lubomirskich

Adres: ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl

Godziny pracy: w ustalonym indywidualnie terminie

Adres e-mail: urss@pansp.pl

Fanpage FB: www.facebook.com/URSSPWSW

Logo PWSW