Aktualności

Uczelnia dostępna- PWSW

Aktualności

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu realizuje projekt „Uczelnia dostępna- PWSW” nr POWR.03.05.00-00-A028/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Temat dostępności na Uczelni stanowi jeden z priorytetów rozwoju. Problemy osób
z niepełnosprawnością nie są nam obojętne i staramy się czynić wszystko, aby studenci, pracownicy
i wszystkie osoby odwiedzające nas i naszą Uczelnię mogły w sposób nieskrępowany i samodzielny korzystać z infrastruktury Państwowej Akademii Nauk Stosowanych Przemyślu. Dzięki pozyskanym środkom do tej pory udało się zrealizować szereg działań mających na celu zwiększenie dostępności Uczelni dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wykonanie oznaczeń poziomych ciągów komunikacyjnych na terenie PANS w Przemyślu

Wykonanie oznaczeń poziomych ciągów komunikacyjnych na terenie PANS
w Przemyślu umożliwia osobom z dysfunkcją wzroku swobodne poruszanie się po terenie Uczelni. Pola uwagi ułatwiają osobom niewidomym dotarcie do określonych celów np.: wind, schodów, wyjść ewakuacyjnych, toalet oraz informują np. o skrzyżowaniach ciągów komunikacyjnych, zakrętach itp. Pasy uwagi złożone z kilku pół uwagi obok siebie
i zastosowane przed przeszkodami (np. schody), przed drzwiami do wejść, wind np. w celu ostrzeżenia o potencjalnym niebezpieczeństwie jak zmiana wysokości poziomów, zwężenie ciągu komunikacyjnego itp. Linie naprowadzające mają za zadanie ułatwić poruszanie się po obiektach Uczelni osobom niewidomym. Ścieżki naprowadzające skierują osoby niewidome do pomieszczeń, wind, schodów wyjść ewakuacyjnych, toalet, sekretariatów itp. Pasy uwagi zamontowane na szczycie schodów i u ich podnóża na całej szerokości stopnia, a także na spocznikach zapewniają bezpieczne korzystanie przez uczestników.

Wykonanie planów tyflograficznych, wyposażonych w beacon do aplikacji mobilnych dedykowanych osobom niepełnosprawnym w budynkach PANS w Przemyślu

Mapy i plany budynków użyteczności publicznej są dostępne dla osób widzących, niewidomych i niedowidzących, tworzone są bowiem w technologii łączącej czarny druk, brajl, elementy wypukłe i dotykowe. Informacje dostarczane są drogą wizualną dzięki czytelnej
i kontrastowej grafice, dotykową – za pośrednictwem form przestrzennych i opisów brajlowskich. Dodatkowo plany wzbogacone są o beacon bezpłatnej aplikacji, służącej do nawigowania w pomieszczeniach i terenie.

Montaż tabliczek informacyjnych na drzwi z poddrukiem w języku Braille’a

Montaż tabliczek przy wejściu z informacjami przedstawionymi za pomocą alfabetu brajla oraz w druku powiększonym umożliwiają osobom niewidomym identyfikację przeznaczenia danego pomieszczenia dzięki opisowi w brajlu, zaś osobom zdrowowidzącym dzięki zastosowanemu poddrukowi.

Zakup krzeseł ewakuacyjnych

Podczas pożaru, awarii, lub konserwacji nie ma możliwości korzystania z wind. Rozwiązaniem sprawnej, szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z poziomów górnych lub podziemnych, dla osób starszych, z niepełnosprawnościami lub rannych są krzesła ewakuacyjne. To bardzo wygodne rozwiązanie, które znacznie ułatwia proces ewakuacji.

Zakup systemów pętli indukcyjnych

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i jak się okazuje nie tylko słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością.
Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu wykładowcy lub innego źródła dźwięku co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, w którym się znajduje.
Jednocześnie z pętli indukcyjnej może korzystać nieograniczona liczba użytkowników,
Sygnał z prawidłowo zainstalowanej pętli indukcyjnej będzie idealnie dopasowany do ubytku słuchu osoby niedosłyszącej, gdyż poziom głośności jest dopasowywany indywidualnie na aparacie słuchowym,
Dzięki pętli indukcyjnej osoba słabosłysząca nie musi stosować dodatkowych urządzeń. Wystarczy, że na swoim aparacie słuchowym przełączy tryb z M na T.

Logo PWSW
EnglishPoland