Przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się

Przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się na rok akademicki 2024/2025 przeprowadza się na kierunek „architektura wnętrz”, natomiast na kierunki: „bezpieczeństwo i produkcja żywności”, „mechatronika” oraz „bezpieczeństwo transgraniczne” będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej oceny programowej dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną

Termin składania wniosku o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia upływa z dniem 9 września 2024 roku.

Szczegółowe zasady oraz tryb przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się określają poniższe regulacje.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland