Przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się

Przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się na rok akademicki 2023/2024 przeprowadza się na kierunki „architektura wnętrz”, „bezpieczeństwo i produkcja żywności” oraz „mechatronika”.

Termin składania wniosku o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia upływa z dniem 8 września 2023 roku.

Szczegółowe zasady oraz tryb przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się określają poniższe regulacje.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland