Szkolenia

Szkolenia

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ogłasza

rekrutację kadry administracyjnej i zarządzającą oraz kadry dydaktycznej PANS
do  udziału w projekcie „Uczelnia dostępna – PWSW” do 24.02.2023 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkolenia:

Szkolenia kadry administracyjnej i zarządzającej (zakwalifikowanych zostanie 20 osób)

  • Temat 1 – „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec OzN” (przeciętnie 10 osób)
  • Temat 2 – „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec OzN” (przeciętnie 10 osób)

Szkolenia kadry dydaktycznej (zakwalifikowanych zostanie 40 osób)

  • Temat 1 – „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec OzN” (przeciętnie 10 osób)
  • Temat 2 – „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec OzN” (przeciętnie 10 osób)
  • Temat 3 – „Edukacja włączająca” (przeciętnie 20 osób)

Składanie dokumentów rekrutacyjnych:

Rekrutacja Kandydatów/Kandydatek do Projektu będzie prowadzona w terminie od 30.01.2023 r. do  24.02.2023 r.

W przypadku braku wystarczającej liczby Kandydatów/Kandydatek do udziału w Projekcie rekrutacja zostanie wydłużona.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w terminie do 24.02.2023 r.:

Dział Rozwoju i Współpracy PANS w Przemyślu,
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl,
pokój nr: 3.43, II piętro (Kolegium Techniczne),
tel. 16 735 52 08; 606 583 131.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland