Zbiorczy raport samooceny

Zbiorczy raport samooceny za rok akademicki 2020/2021 oraz Plan działania podnoszący poprawę Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland