Biuro osób niepełnosprawnych

Witamy na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Nasi studenci z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami mogą ubiegać się o bezpłatne wsparcie w zakresie komunikacji, poruszania się po Uczelni, wypełniania i/lub adaptacji dokumentów rekrutacyjnych czy wniosków, a także zwrócić się z wnioskiem o wypożyczenie specjalistycznego sprzętu.

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu funkcjonuje Regulamin przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym oraz pracownikom w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, który określa formy wsparcia, o jakie może ubiegać się student oraz pracownik.

Szanując niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, pomoc BON udzielana będzie wyłącznie tym osobom, które same zwrócą się z wnioskiem o wsparcie do Biura i udokumentują swoją niepełnosprawność.

Uczelnia oferuje również wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, przyznawanego na wniosek studenta, niezależnie od jego sytuacji materialnej. Student ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązany jest dołączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny w świetle prawa.

Regulamin świadczeń dla studentów wraz z załącznikami znajdziesz tutaj.

Na wniosek Studenta legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności Rektor może wyrazić zgodę na indywidualny system studiowania.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Patrycja Bereś

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

e-mail: niepelnosprawni@pansp.pl

tel. 16 735 52 08


 

Logo PWSW
EnglishPoland