Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad na okres czterech lat począwszy od roku akademickiego 2020/2021 (lata 2020/21 do 2023/24)

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunki studiów PANS w Przemyślu na okres czterech lat począwszy od roku akademickiego 2020/2021 (lata 2020/21 do 2023/24)

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland